אינטרסים ורגשות

מערכות יחסים בין בני אדם מתבססות על אינטרסים משותפים לרוב.
מטבע הדברים נולדנו עם רצון לקבל לעצמנו ומפה אנחנו יוצאים כלפי זולתנו.
כל אחד חשוב לו הקניין האישי שמירה עליו , על הרכוש , השגת זוגיות טובה , השכלה, עצים וכו׳ , התזוזה שלנו לכיוונים האלה נותנת לנו כוח ממקום של קינאה שינאה, רצון לקבל פנימי, כאשר באים לבנות יחסים טובים לרוב שיקולי הדעת אגואיסטיים מנחים ובגלל זה בני אדם איבדו אמון זה בזה, הכול נעשה סקפטי חסר רגש יותר פחד ומתוך זה מקבלים תוצאות לא טובות , הרבה פעמים יש ויכוחים ברוגז, כל אחד מתבצר בעמדתו האישית ולא מוכן לשמוע את דברי החבר , וזה יכול לבוא לידי ביטוי ביחסים עם חברים לעבודה בני משפחה וכו.

מה בכל זאת ניתן לעשות לרדת מהרצון האגואיסטי ולנסות לבנות מערכות יחסים הדדיים מתוך הסכמה והבנה ברורה  שזה יעשה טוב בסך הכול לשני הצדדים כל צד יקח על עצמו אחריות עצמית לא לתת שחר לרגשות ולהתבטא באופן אימפולסיבי , לעצור ולדחות סיפוקים , יחד עם זאת לעשות מאמץ להקשיב אחד לשני ממקום של ביטול עצמי לא לשמוע מה שאני רוצה אלא לקבל את הצד השני כפי שהוא גם אם זה לא מתאים לי, לרוב שכל צעד מותר לשני מתוך הכרה ברורה שאין דרך אחרת , כמובן לא לשכוח להזכיר אחד לשני שאם אני ערבה לך גם את ערבה לי  לא ליפול אל האגו  לכן נאמר בתורה ״לפתח חטאת רובץ״ , כלומר האגו מנחה ומוביל בכל חלקיק של שניה אבל הערבות ההדדית והברית שנכרות בננו ישמרו עלינו מפניו, כי בסופו של דבר כל אדם צריך להכריע את עצמו ובך הוא יכול לבנות מערכת יחסים שיכולה לבנות בנו וליצור מציאות חדשה שבה אין פחד, חשדנות פחות יצר שתלטנות יותר הדדיות , הקשבה הכלה של האחר ואפילו העצמה אישית.