"חגים ושורשים"

תראו אייך בפרוס עלינו ראש השנה 2019 באה המציאות וטופחת על פינינו עם תסריט שיד אנוש אינה מסוגלת לכותבו ולסדרו. בצורה מדויקת וחסרת פשרות הובילה אותנו "יד נעלמה" כפי שכינה אותה פרשנינו הטלביזיוני דרך שתי מערכות בחירות, וממש בעל כורחנו למציאות של: "או איחוד או מלכוד" לכן כולם אומרים שרוצים איחוד אבל מייד מוסיפים… על פי התנאים שלנו!

ועם זה עושים אחדות? מה הוא ראש השנה שואלים אותנו בספר "חגים ושורשים", והספר עונה שראש השנה הוא תחילתו של השינוי שייתן לנו את הכוח לחיות מאוחדים.כי רק במערכת יחסים כזו נוכל לקיים יחסים טובים בינינו. המונח שנה חדשה מתייחס למדרגה חדשה, מדרגה של איחוד וחיבור בינינו שגבוה מקודמתה. והחג גם נותן בתהליך הזה סימנים:  מספרם הרב של הגרעינים ברימון מסמל את ריבוי הרצונות שלנו שהם דווקא נגד האיחוד, ולכן עלינו להמתיק אותם בעזרת תפוח בדבש ובכך להופכם ממתנגדים לתומכים באיחוד השלם. או המנהג של ריבוי הברכות לחג שאנו שולחים,אם נצרפם יחד בכוח האיחוד יהיו הם לברכה  אחת גדולה של כולם על כול אחד, וכולם על כולם.  ככה בכול שנה כשאנחנו מוסיפים באחדות בינינו, משתפרים  חיינו ללא הגבלה.  מפורט בספר שמזכיר את ספר תהילים, שלא רק בראש השנה אלא בכול חגי ישראל אנחנו מקבלים שוב ושוב את ההזמנה לחזור לאיחוד וחיבור עם השורשים שלנו. נכתב שבשורשים שלנו טמון "גן" האיחוד בינינו ולהגיע אליו ניתן דרך אהבת הזולת. אותה עלינו לממש לא רק בראש השנה אלא לכול אורכה. 

ולכן, באופן לא מפתיע לפתחה של ראש השנה תוצאת הבחירות יצאה –  "רק ביחד". מה שמסמן לנו עם ישראל שלכול אורכה של שנה זו וביתר שאת  בחגיה, ניתן לנו להגביר במעשה האיחוד בינינו. כי התכנים של כול חגי ישראל והמסר הנמצא בתוך מנהגיהם, עוסק באופני האיחוד הטוב בינינו, גם אם לעיתים הוא נמצא נסתר. סביב לאותם ערכים המצויים בספרי קבלה שבכל חנות ספרים, ניתן לנו לבנות את הראש שאנחנו רוצים שיוביל אותנו לאותו האיחוד של שלום ושלווה לנו, ובינינו לכול העולם.