יש כתבי סתרים?

ספרי קודש עתיקיםהועבר אליך ספר שכתב מקובל. אתה מבחין במילים והם כולם מוכרות וידועות לך משיחותיך עם אנשים אחרים. קראת משפט ועוד אחד והכל ברור לך מייד. אך פרט קטן שולי והוא הסוד וגם המפתח חשוב ותדע: מכל המילים שקראת ויכול להיות שספר בן אלפי דפים, אפילו מילה אחת לא הבנת באמת! ספרי קודש וכתבי מקובלים באים לספר על הרגשות אשר מדרך השגת חוש עליון ורוחני מורגשים. הדבר מסביר כי אם קראת את המילה מים או הר או ים או אדם, ולא משנה מה, הם כלל לא מסבירים על מים והר כפי שאתה מבין וכפי שקיים בעולמינו זה, מדובר על הרגשה שיש לכל מילה ומילה ושלא ניתן להסבירם כלל בחושינו הרגילים.

הנה תחילת ההסבר, אם אומר לך לימון או פלפל או מלח או סוכר, הרי כי נדע על הטעם המדובר, כך בדיוק בכתבי המקובלים, לכל מילה יש הרגשה משלה , הרגשה למילה סוס ולמילה רוח ולמילה תפוח. אך לא  כפי שתוכל לשער ולדמיין. אלא הרגשה המושגת בחוש לגמרי אחר, רוחני. לכן אם מקובל ירצה לספר לחברו על עיינים רוחניים, הוא יכתוב לו במילים, והמקובל השני ירגיש את מה שחברו רוצה להעביר לו בלי צורך בהסברים, כי הוא פשוט הכל מייד  ירגיש!

אז גילית כבר את הרגשת ה…תפוח? אך מה מלבד חנות ספרים וספרים? האם ידעת כי מקובל יכול לשנות את המציאות בה הוא נמצא וחי? הנה דוגמא: מקובל יושב עם חבריו ועוסק בלימוד חכמת הקבלה. הם קוראים קטע מסוים ונמצאים ב"כוונה", בדרישה. בשלב מסוים המקובל ניגש אל מכשיר הרדיו הניצב בפינה על השולחן הקטן, פותח את מהדורת החדשות ומאזין בקשב רב. האם תוכלו לנחש מה עושה המקובל במצב זה עם הרדיו? הנה התשובה, הוא בודק לאור השיעור שהיה לו עם חבריו, כיצד השתנתה המציאות, העולם! כן, בדיוק כך! מקובלים מלמדים כי הכול קיים בתiך האדם: העולם, האנשים, הספינות הימים והאיים והנחלים והציפורים והנמרים והשפנים ומה לא, ואם כך, הרי כשמקובל משנה את פנימיותו מדרך שמושך את המאור המחזיר למוטב אליו, שזהו כוח שמזמינים אותו המקובלים, במיוחד בלימודם, הרי כי מאור זה משנה את רצונות המקובל, ואלו כשמשתנים, משנים הם את כל המציאות שחווה המקובל בחמשת חושיו, שהרי כל המציאות נמצאת בתוכו ומוקרנת החוצה, ונקלטת דרך חמשת חושיו, כל המציאות היא השתקפות של הרצונות הקיימים בתוכו ובתוך כל אחד ואחת.

אם כך נבין, כי אנו בעולם שהכול כבר קבוע לנו מראש, ואין שום יכולת לשנות מאום בחיינו, זולת אם נצליח להביא לתוכנו כוח המאור, המאור המחזיר למוטב, הוא שיכול לשנות את תוכנו ומעתה והלאה המציאות שמתגלה לנו משתנה לטוב! אז רוצים לקרוא משהו מהקבלה או ישר לפתוח את ברדיו את מהדורת החדשות?