Category «Uncategorized»

הפרת הברית

מקרה השואה שחוו היהודים במאה ה-20 הינו דוגמה קשה מאד. אז שאל עצמו העם היהודי: למה עזבתנו? לאן נעלמה השגחתך? אך לא בדקו באיזו מידה הם קיימו את חלקם בברית. לא כיחידים, שכל אחד דאג אולי לקיים בכוחות עצמו את המקדש והשבת, אלא כעם. היהודי היחיד אינו קיים כישות בפני עצמה, אלא רק כחלק של …

תרבות שמקדשת אכזריות

בשנים האחרונות מצב הבריאה התדרדר בתאוצה וכעת מוגדר כאנוש. הגורל הזה יועד עבורה מראש, אין פה מקרה ולא טעות. הבריאה חולה וזה סופני. הבריאה כולה היא רצון ליהנות. מה כבר רצינו? בכל דרגות הקיום, דומם, צומח, חי ובני אדם, בכל מצב ובכל עת, רק להתקיים ולמלא את צרכינו ורצוננו עד אין קץ. ולמה הכל חולה …